POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Zapraszamy wszystkie kobiety dotknięte chorobą nowotworową , a potrzebujące rady lub wsparcia psychicznego o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Siedziba Stowarzyszenia obecnie mieści się na terenie

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego

ul. Mieczysława Biernackiego 9 (wejście od ul. Jaczewskiego)
20-400 Lublin

Kontakt telefoniczny: 601 616 578

Siedziba otwarta w poniedziałki i środy oraz co drugi piątek w godz. od 14.00 do 16.00
Dyżur Zarządu w każdą środę w godz. od 14.00

Kontakt e-m@ilowy: amazonki.lublin@gmail.com

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek