POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Naszymi głównymi celami są:

  1. wpieranie kobiet oczekujących na operacje
  2. wspieranie kobiet po operacji raka piersi
  3. praca wolontariuszek ochotniczek
  4. rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po amputacji piersi
  5. akcja profilaktyczna wśród kobiet zdrowych
  6. integracja środowiska kobiet dotkniętych nowotworem piersi

Sklepy zaopatrzone w protezy:

  1. MEDICUS - Lublin ul. Jaczewskiego 7
  2. MEDICUS -Lublin ul. Lubartowska 64 tel.743-35-57
  3. POFAM POZNAN - ul .Hirszfelda 2/3 tel.81-422-94-30
  4. MEDISQUAD Lublin ul. Lubartowska 56
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek