POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

AMAZONKI -

zgodnie z mitologią grecką-to kobiety dzielne,aktywne,sprawne i walczące.Członkinie klubu walczą z chorobą,własnymi słabościami fizycznymi i psychicznymi,walczą o jakość życia dla siebie i innych.

Znakiem Klubu jest ŁUK AMAZONEK, którego strzała zakończona jest sercem,ponieważ swą działalnością niesiemy serce i pomoc kobietom tej pomocy potrzebującym.

Idea ruchu samopomocowego zrodziła się w USA, skąd dotarła do Europy pod hasłem "Dąż Do Sprawności".
Siedziba główna znajduje się w Genewie.
Społeczny ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w Polsce trwa od 1987roku, kiedy to z inicjatywy dr Krystyny Miki powstał pierwszy klub"Amazonki" Siedzibą pierwszego klubu był i jest w dalszym ciągu Zakład Rehabilitacji w Centrum Onkologii w Warszawie. Nadzór nad nim sprawuje Polski Komitet Zwalczania Raka i wspomniany Zakład Rehabilitacji.

Obecnie w Polsce jest ponad 16 tysięcy kobiet zrzeszonych w 140 klubach. Lubelski Klub powstał 1.10.1991r.Założycielkami były:dr Anna Janikiewicz, mgr Teresa Wojtulewicz i mgr Małgorzata Ignar.
Aktualnie klub zrzesza 145 członkiń, z czego ponad 20 to ochotniczki-wolontariuszki. Klub wydał dwie książeczki:"Rak -kartka z życia" i "Ogrzej się Promykiem", informator klubowy, a także kalendarz i foldery informacyjne.

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek