POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Jak pomagamy i co robimy:

Ochotniczki spotykają się z chorymi w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz w Klinice Onkologii/ul.Jaczewskiego/, Klinice Chirurgii Onkologicznej PSK1 /ul.Staszica/ oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym/Al.Krasnickie/. Poprzez indywidualne rozmowy z pacjentkami wzmacniają w nich wiarę w pokonanie choroby. Dzielą się z nimi własnymi doświadczeniami z okresu powrotu do sprawności fizycznej i psychicznej równowagi po zakończeniu leczenia.

Nasze spotkania są motywacją do stałej troski o sprawność ręki po stronie operowanej, ogólną kondycję i dobre samopoczucie, dlatego uczestniczymy w rehabilitacji psychofizycznej prowadzonej przez profesjonalistów 2 razy w tygodniu po 45 minut, pod kierunkiem rehabilitantki mgr Doroty Kisiel.

Rehabilitację psychiczną, w tym rozmowy indywidualne prowadzi mgr Monika Zięzio i mgr Katarzyna Bielińska /omawianie różnych tematów dot. np.walki ze stresem, radzenia sobie z emocjami i lękiem/.

W każdy piątek mamy zajęcia relaksacji, wizualizacji, trening asertywności.

Bierzemy udział w szkoleniach, wykładach i spotkaniach z lekarzami różnych specjalności

Organizujemy tradycyjne spotkania:
  1. z okazji świąt,jajko, opłatek
  2. pielgrzymkę ogólnopolską na Jasną Górę i regionalną do Skarżyska-Kamiennej
  3. imprezy kulturalne/wyjścia do muzeum, teatru, kina
  4. spotkania integracyjne
  5. pokazy protez i bielizny


Wymieniamy się doświadczeniami, rozwijamy zainteresowania kulinarne, manualne, muzyczne i plastyczne.

Klub stwarza także możliwość udziału w imprezach związanych z promocją walki z rakiem i akcjami profilaktycznymi wśród kobiet zdrowych (Spartakiada, Marsz Życia i Nadziei, Marsz Różowej). Wstążeczki.

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek