POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Zapraszamy wszystkie kobiety dotknięte chorobą nowotworową , a potrzebujące rady lub wsparcia psychicznego o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Siedziba Stowarzyszenia obecnie mieści się pod adresem:
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
Budynek C

Kontakt telefoniczny: 601 616 578

Siedziba otwarta w poniedziałki i środy oraz co drugi piątek w godz. od 14.00 do 16.00
Dyżur Zarządu w każdą środę w godz. od 14.00

Kontakt e-m@ilowy: amazonki.lublin@gmail.com

Adres do korespondencji:
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
Poczta Polska
ul. Krakowskie Przedmieście 50
20-001 Lublin
UP Lublin 1 skr 194

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek