POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Osiągnięcia

To zrobiłyśmy: W uznaniu za włożony wkład pracy zarówno w klubie jak i przy łóżku chorego "Lubelskie Amazonki" zostały wyróżnione:
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek