POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Klub jest członkiem

FEDERACJI POLSKICH KLUBÓW KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKI"
który ma swoją siedzibę w Poznaniu
(Strona domowa).

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek reprezentowane jest przez zarząd klubu.

Zarząd działa w następującym składzie:
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek